HYVINVOINTIOHJAUKSET

HYVINVOINTIOHJAUS

Hyvinvointi on sitä, että on tasapainossa itsensä ja omien tarpeidensa kanssa. Ohjauksessa ollaan perusasioiden äärellä ja kartoitetaan ovatko nukkuminen, palautuminen, ravitsemus, liikkuminen ja elämän kokonaiskuormitus tasapainossa. Ohjaus tapahtuu keskustellen. Koostan ohjeet ja harjoitteet kirjallisesti.

Pyrin siihen, että ohjeet ja neuvot ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti lähestyttäviä, jotta niistä on oikeasti hyötyä myös käytännössä. Tarjoan turvallisen ja luottamuksellisen tilan kohdata oma elämäntilanne rehellisesti. Täällä ei syyllistetä tai vähätellä vaan ymmärretään ja tuetaan kaikissa tilanteissa. Ohjaukset toteutetaan aina yksilöllisesti ja sovelletaan elämäntilanteen mukaan, ohjaukselle ei siten ole oikeaa tai väärä hetkeä. Mikäli taitoni eivät riitä sinua auttamaan, ohjaan sinut eteenpäin.


Ohjaukset soveltuvat myös urheilijoille. Urheilijoiden hyvän suorituskyvyn taustalla on laadukkaan treenaamisen lisäksi tasapainoinen hyvinvointi kokonaisuudessaan. 

Urheilu on lähellä sydäntäni ja olen ollut lähes koko elämäni tekemisissä sen kanssa. Itselläni on kilpa- ja kuntourheilutausta ja lisäksi toimin tälläkin hetkellä urheilijoiden huoltajana, hierojana ja hyvinvointivalmentajana. Taustalta käsin on oppinut tunnistamaan urheilijan tarpeita suuremmassa kokonaiskuvassa ja haluan auttaa urheilijoita löytämään oman parhaan potentiaalinsa.